Skärgårdsveckan i Esbo

Skärgårdsveckan hölls på Pentala i Esbo den 1 – 2 juli 2006 Huvudtemat denna gång var Porkalaparentesen, då Pentala låg i gränszonen till detta område och då 50 år förflutit sedan Finland återfick området. Uställningen om Porkalabornas evakuering till Esbo visades i Fiskarstugan 

Boken Vändpunkt – Porkala och Esbo 1944-1956, som behandlar denna del av vår närhistoria hade nyss utkommit och fanns till salu, likaså den finska upplagan Käännekohta – Porkkala ja Espoo 1944 – 1956. Tage Strandström, ordförande i arbetsgruppen bakom boken berättade om arbetet med boken Vändpunkt – Porkala och Esbo 1944 – 1956, som baserar sig på ca 80 intervjuer med gamla Porkalabor samt personer som tog emot dem i Esbo.

Redaktör Matts Dumell visade sin film Porkala tillbaka och berättade om den i en fullsatt Gurlis villa.

De guidade vandringarna till Pentalaträsket med start från Fiskarstugan leddes på finska av Tommi Heinonen och på svenska av  Arne Baltscheffsky och samlade många intresserade, ca 25 per grupp.

Sten Björkman från Esbo stadsmuseum presenterade Skärgårdsmuseiplanerna på Pentala. De tolv byggnaderna på det gamla nyholmska fiskeläget har under flere år satts i skick

Sommaren 2007 skall huvudbyggnaden, Gurlis villa, iståndsättas i 1930-tals stil och inredas till en fast utställning. Gurli Nyholm donerade i tiden sitt bohag till Esbo stadsmuseum, totalt 4000 objekt, så utställningen blir gedigen. I övre våningen reserveras utrymmen för guiderna. Museet väntas öppnas sommaren 2008. Även trädgården och ängarna skall iståndsättas och strandbodan skall förses med vasstak.Sten Enbom berättade om Esbo segelförenings 100-åriga verksamhet utgående från den historik han skrivit.

Vid Segelpaviljongens brygga förevisades en sjöräddningsbåt, paddling för nybörjare erjöds även. medan Jukka Langén underhöll på dragspel.

Skärgårdsveckan avslutades med vinsmakning med Kenneth Oker-Blom, köksmästare på Segelpaviljongeen. Arrangör var Esbo hembygdsförening i samarbete med  Canoa, Sommaröarnas jaktförening, Pentala-Herrösällskapet, Esbo segelförening, Esbo navigatörer, Finlands sjöräddningssällskap/ Esbo sjöräddare, Skärgårdens vänner i Esbo och Esbo stadsmuseum.

Porkalaoperan

År 2006 har femtio år förflutit sedan Porkalaområdet återficks. Detta har firats på många sätt. Den största satsningen under Porkalajubileumsåret var säkert Porkalaoperan. Operan framfördes dels på finska dels på svenska.

I Esbo hembygdsförenings resa till föreställningen den 17 juni 2006 deltog 40 intresserade.

Kulturen vid ån

Familjeevenemanget Kulturen vid ån hölls den 15 juni 2006 vid åstranden invid Esbo domkyrka. Det rikliga programmet började kl. 14.00 och fortsatte nonstop till kl. 20.00.

Esbo hembygdsförening hade öppet hus i Lagstad hembygdsgård med kaffeservering då man kunde bekanta sig med utställningen I skolan i Skolmuseet samt med Hembygdsbiblioteket, En fotoutställning med drygt 160 foton visade Esbo hembygdsförenings verksamhet under 90 år.

Boken Vändpunkt – Porkala och Esbo 1944-1956 fanns till salu i Hembygdsgården och i föreningens boktält nere vid Församlingsgården, Även Sagan om Bemböle och andra av föreningen utgivna alster såldes.
Trubaduren Chrisu Österberg underhöll med Wreesvikjvisor medan skådespelaren Martin Bahne framförde pjäsen Aj fan jag glömde Runeberg, Mårten Weurlander guidade i Domkyrkan och på gravgården intill med 25 intresserade deltagare.
Årets Kulturen vid ån gynnades av ett vackert väder vilket bidrog till den stora publiktillströmningencs 3000 personer, med ett påfallande stort inslag av barn och unga.

Finnspremiär

Glims sommarteater flyttade till Köklax och blev Finns sommarteater. Pippi Långstrump blev den första pjäsen här i naturskön omgivning. För att underlätta det första besöket på den nya spelplatsen ordnade vår förening en bussresa till premiären den 12 juni 2006. 31 intresserade utnyttjade denna möjlighet.

Årsmötet

Esbo hembygdsförenings årsmöte hölls den 21 mars 2006 i Lagstad hembygdsgård. Årsmötesförhandlingarna leddes av Lasse Hoffman. Till föreningens ordförande återvaldes Benita Åkerlund, likaså återvaldes de i tur att vgå varande styrelsemedlemmarna Mårten Weurlander, Kristina Määttänen och Henrik Morelius. Ett år kvar har Leif Söderholm, Aila Enlund och Solveig Forsberg.

Till ny styrelsesuppleant efter Maria Aspelin-Lundqvist, som önskade avgå, valdes Christa Nyman medan Rolf Mattsson återvaldes. Till revisorer valdes CGR Kaj Kiljander och Ann-Mari Wessman och till revisorssuppleanter en icke namngiven person från Deloitte och Börje Österberg.

Efter mötet berättade Esbo stads nya kulturintendent Camilla Nemlander-Sjöberg om sitt arbete och framhöll speciellt de svenska rummens betydelse i Esbo. I slutet av våren planeras de svenska esboorganisationerna att sammankallas till ett stormöte för att dra upp riktlinjerna inom den svenska esbokulturen. Tage Strandström berättade om och visade intressanta bilder från en resa till Island