Fotogruppen

Föreningen samlar in gamla fotografier, som visar gamla miljöer, människor i arbete, arbetsredskap, festtillfällen m.m. Fotografierna reprofotograferas och arkiveras i Esbo stadsmuseums arkiv, varefter originalen återlämnas.

Insamlandet av gamla fotografier är mycket viktigt eftersom de berättar om Esbos historia. Om du har sådana fotografier, vänligen kontakta fotogruppens medlemmar.

Gunnar Ramstedtgunnar.s.ramstedt(at)gmail.com040 555 9588
Kurt Wikström kurt.wikstrom(at)elisanet.fi0400 408 120