Sökö – byn vid havet

För några år sedan utgavs en videofilm om Sökö med finskt tal. I samarbete med Soukka-seura – Sökö-sällskapet, som gjorde filmen, har Esbo hembygdsförening utgivit en svenskspråkig version. Anders G. Lindqvist har talat in den svenska texten. Filmen kan införskaffas i två versioner, VHS för 15 € och DVD för 20 €, Filmen säljs av Esbo hembygdsförening.

Sökö by fick sommaren 1889 uppleva något alldeles speciellt, då tre ångbåtar och två örlogsfartyg ur den ryska flottan ankrade på redden utanför Sököudd. Kejsaren, tsar Alexander III, besökte Villa Fridhem, där amiralskan Sofie von Kraemer tog emot de höga gästerna

Även snickarsamhället på Staffans och ångbåtstrafiken till Helsingfors via Nykulla brygga finns med. Detta och mycket annat ingår i videon, som är 40 minuter lång .