Esbo – hembygd i förvandling

Då planeringen för denna bok inleddes 2012 stod det klart att vår förening inte endast önskade en strikt föreningshistorik utan en framställning i ett vidare perspektiv. Detta i synnerhet då utvecklingen i Esbo under 100 år har varit mycket kraftig och genomgripande.

Aapo Roselius berättar om bönderna i Esbo i börjav av 1900-talet

I denna bok får vi följa med hur Esbo har utvecklats från en landsbygd med svenska som dominerande språk till landets näststörsta stad med finska som majoritetsspråk. Vi kan se hur Esbo hembygdsförening trots vissa svackor kunnat hävda sig i denna förändring.

Bokens författare, fil.dr. Aapo Roselius har gjort en djuplodande forskning inför denna uppgift och kyckats prestera en lättlästa framställning med många intressanta infallsvinklar och personporträtt, som kryddar texten.

Fil.lic. Henry Rask har granskat texten medan fotograf Tommi Heinonen har tagit kompletterande bilder och bistått med sakkunniga råd vid urvalet av övriga bilder. Grafiker Tuula Mäkiä har glort ombrytningen medan Tora Bränn från firman Bränn&Bränn har producerat boken. Esbo stadsmuseum och dess personal har varit till stor hjälp i detta projekt, i synnerhet Liisa Ropponen och Sari Piirainen gjorde en värdefull insats vid framletandet av gamla fotografier.

Fr.v. Aapo Roselius, Solveig Forsberg, Henry Rask, Benita Åkerlund och Tora Bränn
Foton: Tommi Heinonen

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Nylands svenska Kulturfond, Waldemar von Frenckells stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond m.fl. har beviljat bidrag, som gjort utgivningen av boken möjlig.

Vi tror att denna bok ger en intressant bild av vår hembygds närhistoria inte bara för Esbobor utan även i en vidare krets.


Boken kan inköpas till priset 15 euro av Esbo hembygdsförening.