Bli medlem

Esbo hembygdsförening grundades år 1916 och är den äldsta hembygdsföreningen i Esbo. Dess uppgift är att värna om bygdens historia och gamla miljöer och i en alltmer urbaniserad omgivning.

Föreningen har i samarbete med Esbo stad renoverat den äldsta kommunala skolbyggnaden i Esbo. Här fungerar nu Lagstad hembygdsgård vid Esbo å i en naturskön miljö intill Esbo domkyrka. Utrymmen kan hyras för möten, seminarier, familjefester m.m.

Föreningen verkar främst genom att

  • insamla gamla fotografier om miljöer, arbetsmetoder, redskap m.m.
  • ge ut böcker med anknytning till Esbo
  • ordna seminarier
  • arrangera hembygdsresor och utflykter både inom och utom landet

I paragraf 2 i föreningens stadgar står det bland annat så här:

Föreningens syfte är att

  • arbeta för en fördjupad kännedom om hembygden
  • verka för omvårdnad av allt som ur kulturell, historisk, estetisk eller vetenskaplig synpunkt med tanke på hembygden förtjänar att bevaras
  • främja kulturarbetet i Esbo

Är det här något som intresserar dig så kom då gärna med som medlem i föreningen. Föreningens möjligheter att påverka förstärks om vi är möjligast många med i verksamheten.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Tag gärna kontakt per e-post info@lagstad.fi
Medlemsavgiften är 17 euro. Medlemscirkulär utskickas 3-5 ggr per år.
Medlemmarna erhåller även tidningen Hembygden, som utges av Finlands svenska hembygdsförbund.

Fyll bara i denna medlemsansökan så är det klart.