8. Vidgade kontakter

Medlemskap i andra organisationer
Förtjänsttecken
Förtroendevalda
Hedersordförande och hedersmedlemmar
Medlemskap i andra organisationer

På 1950-talet engagerade sig föreningen i natur- och miljöfrågor och var år 1957 med om att grunda Delegationen för hembygdsvård, numera Natur och miljö och var dess medlem en tid.
År 1980 var föreningen med om att grunda takorganisationen för stadsdelsföreningarna i Esbo EKYL (Espoon kaupunginosayhdistysten liitto och har varit medlem sedan dess. Vid EKYL:s 25-årsjubileum, som firades den 15 oktober 2005, tilldelades Benita Åkerlund titeln Esbo hembygdsfadder för sina insatser hembygden till fromma.

Vi ser att organiseringen på förbundsnivå genomförts rätt sent. Först år 1983 bildades Finlands svenska hembygdsförbund. Medlem i Nylands svenska hembygds- och museiförbund blev vår förening 1985.

Föreningen har aktivt deltagit i dessa förbunds verksamhet, speciellt i seminarier, kurser och resor. Här bör speciellt framhållas de finlandssvenska museidagarna, som hållits 2001 i Ekenäs, 2003 i Korsholm och 2005 i Pargas. Pro Espoonjoki – Pro Esbo å är en takorganisation som värnar om Esbo å som en del av kulturlandskapet. Under Kulturen vid ån och Esbokarnevalen 2004 presenterade Pro Esbo å sin verksamhet med en utställning i Lagstad hembygdsgård.
Utökad information

Under de senaste åren har föreningens information till sina medlemmar, närliggande organisationer, myndigheter och massmedia utökats. Antalet medlemscirkulär per år har varit 6-8 stycken. Dessutom har informerats via Myrstackenspalten, som redigeras av Iwe Ekström på Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF). Regelbundet har ingått hembygdsinlägg i EBUF-Nytt, som når en stor del av Esbosvenskarna och i tidningen Hembygden, som utges av Finlands svenska hembygdsförbund och har en upplaga om 11.000 exemplar.

Sedan 1998 har föreningen haft en egen hemsida på Internet. Förutom aktualiteter ingår där sidor om Lagstad hembygdsgård, föreningens publikationer, administraion och arkiv. Dessutom finns ett bildgalleri om livet i Gammelgård under 1900-talet med 73 bilder med text och ett om gamla Södrik by med 46 textförsedda bilder.
Förtjänsttecken

Esbo hembygdsförening erhöll den 26 maj 2002 vid invigningen av Lagstad hembygdsgård Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänstplakett.
Stam-Esbos områdesdelegation beviljade den 21 november 2003 föreningen titeln Årets stam-Esboorganisation, vilket vidstående diplom visar.

Förtroendevalda
Till följd av tidvis bristfälliga protokoll är nedanstående förteckning över de förtroendevalda delvis ofullständig.

Ordförande
Bernhard Juslin 1916 –
Karl Sucksdorff
August Juslin
Erik Nylund 1930 – 1947
Alf Sundström 1948 – 1958
Per-Olof Morelius 1959 – 1977
Tor Wikström 1978 – 1986
Patrick Eriksson 1987
Börje Malmström 1988 – 1996
Benita Åkerlund 1997 –

Viceordförande
Emil Hindsberg 1916 –
Eugen Nyberg 1962 – 1977
Börje Malmström 1978 – 1979
Patrick Eriksson 1980 – 1981
Ingmar Björkbom 1982
Patrick Eriksson 1983 – 1984
Birger Nymalm 1985 – 1987
Bernhard Juslin (d.y.) 1888 – 1994
Doris Pettersson 1994 – 1999
Mårten Weurlander 2000 –

Sekreterare
Karl Sucksdorff
Ivar Lassy
Eric Pettersson
Sigfrid Törnqvist
John Juslin
Rainer Holmberg 1936 – 1947
Ragna Ahlbäck 1959 – 1966
Ulla Andersson 1967 – 1977
Birgitta Holm 1978 – 1979
Kristina Ekman 1980 – 1987
Stig Holmqvist 1988 – 2002
Solveig Forsberg 2003 –

Skattmästare
Märtha Gahmberg 1916 –
Thyra Holmqvist 1962 – 1977
Christoffer Grönholm 1978 – 1979
Ingmar Björkbom 1980 – 1981
Kristina Määttänen 1982 –

Museiindendent
Anna Eriksson – Morelius 1916 – 1922
Bernhard Juslin 1923 – 1936
Anna Morelius 1937 –

Arkivarie
Artur Nylund 1937 –

Hedersordförande och hedersmedlemmar
Hedersordförande

Tor Wikström 1986
Hedersmedlemmar

August Ramsay 1936
Anna Morelius 1959