Sjöberg tar och Sjöberg ger

Sjöberg tar och Sjöberg ger är titeln på en bok som Esbo hembygdsförening gav ut 1995. Första upplagan såldes slut efter en kort  tid. Föreningen beslöt utge en ny upplaga i början av år 1998. Antalet sidor är 168. Drygt 20 intressanta fotografier ingår.Ethel Hiljander, född Sneitz, berättar i denna självbiografiska bok om sin uppväxttid i Esbo skärgård.

Familjen Sneitz bodde på tjugotalet i Helsingfors, där mor skötte en butik medan far fiskade i esbovattnen. Författarinnan vistades under sin tidigaste barndom hos sin farmor på Pentala (här Pentalö). Senare flyttade familjen till Kytö. Hos familjen inhystes mången, från den dövstumme Albin till skolkamraten Phido. Skolvägen var för de dåtida skärgårdsbarnen rätt besvärlig, i synnerhet under menförestider.

Flere tidstypiska företeelser passerar revy såsom ångbåtstrafiken och ”trimilsgräddon” ävensom de sommargästande ”herrskapen”. Vinter- och fortsättningskriget ger en bakgrund åt vistelsen på Kytö med dess vakttorn och soldathem.

Boken ger en verklighetstrogen bild av fiskaryrket med dess vedermödor och glädjeämnen – Sjöberg tar och Sjöberg ger – enligt en återkommande replik. Sjöberg hänvisar här till havet. Boken är slutsåld.