Med ordet som vapen

Boken om Bertil Eriksson ”Med ordet som vapen” av redaktör Erik Appel har utkommit  Bokens pris är 5 € och den kan inköpas i Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4 i Esbo centrum tisdagar kl. 14-18. Omslaget har gjorts av grafiker Liisa Holm. Boken utgavs av Esbo hembygdsförening.

Bertil Eriksson skulle ha fyllt 100 år den 6 juni 2001. Bertil Eriksson var mycket aktiv inom uf-rörelsen i Esbo, ordförande för Hembygdens vänner i Alberga i flere repriser och utnämndes till dess hedersordförande.
Som Esbos första hembygdssekreterare arbetade han energiskt för hembygdsmuséet på Glims.

Mest känd blev dock Bertil Eriksson som kommunalpolitiker. Han satt i Esbos fullmäktige från början av trettiotalet till slutet av sextiotalet. Han såg Esbo utvecklas från en landskommun med svenska som majoritetsspråk till en tätortsstad med finska som majoritetsspråk. Hans kompromisslöshet ledde tyvärr till många dispyter men han mötte även stor respekt för sina orädda uttalanden och var en röstmagnet vid valen. Han är säkert värd att ihågkommas med en bok.