Lagstad hembygdsgård, bakgrund

Esbo hembygdsförening införskaffade på 1930-talet en tomt, benämnd Arvids. Avsikten var att där uppföra utrymmen för föreningens behov. Kriget kom emellan. Efter kriget byggdes på tomten en danslave. Danstillställningarna skulle finansiera det egentliga bygget. Krafterna inom föreningen tröt dock och planerna förföll.

På 1990-talet faställdes stadsplanen som gav Arvidstomten en viss byggnadsrätt och därmed en förhöjd fastighetsskatt. Föreningen beslöt avyttra Arvids och försöka skaffa en ny tomt och/eller utrymmen mer lämpade för föreningens verksamhet. Resultatet blev ett långvarigt hyreskontrakt för Lagstad gamla skola med Esbo stad.