Finnspremiär

Glims sommarteater flyttade till Köklax och blev Finns sommarteater. Pippi Långstrump blev den första pjäsen här i naturskön omgivning. För att underlätta det första besöket på den nya spelplatsen ordnade vår förening en bussresa till premiären den 12 juni 2006. 31 intresserade utnyttjade denna möjlighet.

Årsmötet

Esbo hembygdsförenings årsmöte hölls den 21 mars 2006 i Lagstad hembygdsgård. Årsmötesförhandlingarna leddes av Lasse Hoffman. Till föreningens ordförande återvaldes Benita Åkerlund, likaså återvaldes de i tur att vgå varande styrelsemedlemmarna Mårten Weurlander, Kristina Määttänen och Henrik Morelius. Ett år kvar har Leif Söderholm, Aila Enlund och Solveig Forsberg.

Till ny styrelsesuppleant efter Maria Aspelin-Lundqvist, som önskade avgå, valdes Christa Nyman medan Rolf Mattsson återvaldes. Till revisorer valdes CGR Kaj Kiljander och Ann-Mari Wessman och till revisorssuppleanter en icke namngiven person från Deloitte och Börje Österberg.

Efter mötet berättade Esbo stads nya kulturintendent Camilla Nemlander-Sjöberg om sitt arbete och framhöll speciellt de svenska rummens betydelse i Esbo. I slutet av våren planeras de svenska esboorganisationerna att sammankallas till ett stormöte för att dra upp riktlinjerna inom den svenska esbokulturen. Tage Strandström berättade om och visade intressanta bilder från en resa till Island

Föreningen firade

Esbo hembygdsförening firade sina nittio år den 5 mars 2006 i Lagstad hembygdsgård med ett åttiotal medlemmar och inbjudna närvarande. Inledningsvis framförde

Dragspelsvirtuosen Maria Kalaniemi inledde med ett speciellt arrangemang av Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet. I sitt välkomsttal framhöll föreningens ordförande Benita Åkerlund speciellt insatsen av de hembygdsaktivister som under de oroliga tiderna 1916 beslöt grunda föreningen. Esbo stads hälsning framfördes av stadsfullmäktiges ordförande Eero Akaan-Penttilä som framhöll föreningens nära samarbete med Esbo stad och speciellt Esbo stadsmuseum. Han betonade även hembygdens ävensom modersmålets betydelse för invånarnas identitet.

Ordföranden Eero Akaan-Penttilä framför Esbo stads hälsning Festtalet hölls av fil.dr Mikael Korhonen, som på ett intressant och humoristiskt sätt framhöll vikten av insamlandet och arkiveringen av gamla seder och bruk. Han nämnde att redan medlemmen i föreningens första styrelse, artisten Per Åke Laurén, hade intervjuat gamla esbobor om förhållandena i Esbo under hungersnöden på 1850- och 1860-talen.

Tenoren Markus Nykänen inledde med Hymn till Nyland med text av Arvid Mörne och musik av Uno Moring, en sång som år 1936 framförts vid en stor midsommarfest som föreningen ordnade i Träskända park. Markus ackompanjerades av Maria Kalaniemi på dragspel. Föreningens nya bordsstandar överräcktes till Per-Olof Morelius, Stig Holmqvist, Kurt Marander, Tage Strandström, Kristina Määttänen och Benita Åkerlund medan Solveig Forsberg, Kristina Määttänen och Leif Söderholm erhöll Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver. Föreningens ordförande Benita Åkerlund tilldelades Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänstplakett.

Sedan var det dags att se framåt och på återväxten. Barn ur Lagstads skolas teaterklubb  framförde frejdigt några dramatisesade Bembölesagor under ledning av Nena Stenius. Programmet avslutades med Modersmålets sång varefter följde kaffe och tårta. Deltagarna erhöll även var sitt exemplar av föreningens nyutkomna historik Esbo hembygdsförening 1916 – 2006, sammanställd av Leif Söderholm.

Kalevaladagen

Kalevaladagen den 28 februari firades på svenska i Lagstad hembygdsgård. På dagen bjöd Esbo hembygdsförening in Lagstads skola, 80 elever och Bemböle skola, 45 elever. Eleverna lyssnade fascinerade till Neppe Petterssons livfulla berättelse om Sampoprovet ur Elias Lönnrots nationalepos Kalevala. På kvällen var det de vuxnas tur. De var lika imponerade av Neppes förmåga att framställa Väinämöinens, Joukahainens och Lemminkäinens m.fl. äventyr.

Suvi Gräsbeck uppträdde med kantelemusik, folkvisor men även verk av Jean Sibelius och Oskari Merikanto. Publiken var överens om att detta var ett lyckat sätt att fira Kalevadagen. Kanske flere följer Neppes uppmaning att skaffa sig en bok om Kalevala.

Minnesmärke över Porkalaparentesen

Femtio år har förflutit sedan Porkalaområdet återbördades till Finland. Ett minnesmärke har rests för att minna om denna historiska tilldragelse invid Bastvik bro vid Esboviken. Vid avtäckningen av monumentet den 26 januari 2006 hade samlats flere hundra intresserade av vilka en stor del var forna evakuerade.

Monumentet har planerats av konstnär Ulla-Kirsti Junttila i samarbete med arkitekt Timo Urala. Det har uppförts av Esbo stad på initiativ av föreningen Kivenlahti-Stensvik. Stadsdirektör Marketta Kokkonen framhöll hur stor glädjen över återbördandet av Porkalaområdet var men oclså hur mycket arbete återuppbyggande krävde.

Statsmaktens hälsning framfördes av statsminister Matti Vanhanen, som poängterade hur Finlands oberonde stärktes då Porkalaområdet återficks. Den nykomponerade Porkalavalsen framfördes av en sånggrupp ackompanjerad på dragspel av kompositören Ilkka Aaltonen, som också skrivit en pjäs med anknytning till Parentesen. Pjäsen uppförs i sommar på Teatteri Hyökyvuori i Stensvik.

Den värdiga och föredömligt tvåspråkiga ceremonin avslutades med Vår Gud är oss en väldig borg framförd av några musiker ur Tapiola sinfonietta.

Esbo hembygdsförening