Mor Annas väg – Anna-muorin tie

Den tvåspråkiga boken Mor Annas väg – Anna-muorin tie utkom i mars 2008. Esbo hembygdsförening har i den önskat lyfta fram Anna Morelius´ insats för hembygdsarbetet i Esbo. Namnet syftar även på den väg, som tillägnats henne. Bokens fördattare är fil.lic. Henry Rask och fil.mag. Marianne Stubbe. Boken är rikt illustrerad bl.a. med fotografier av bruksföremål, som Esbo stadsmuseum låtit ta bruksföremål, som Anna Morelius var med om att insamla. Boken säljs av Esbo hembygdsförening.

Anna Eriksson gift Morelius var en hängiven hembygdsmänniska. Redan i unga år började hon insamla gamla arbetsredskap i Esbo. Då Esbo hembygdsforskningsförening, senare Esbo hembygdsförening, grundades 1916 utsågs hon till dess första museiintendent.

På hemgården Stens donerade hon åt föreningen en loftsbyggnad, där museiföremålen ställdes ut för allmänheten. Loftet flyttades senare till Bell i Bemböle. Då Esbo kommun år 1958 grundade Glims hembygdsmuseum deponerade Esbo hembygdsförening där sina ca 300 insamlade föremål, som föreningen våren 2007 donerade till Esbo stadsmuseum. Anna Morelius utsågs 1959 till hembygdsföreningens hedersmedlem.