Gamla Lagstad i ord och bild

En andra upplaga av boken Gamla Lagstad i ord och bild har utkommit, kompletterad med avsnitt om Desantavvärjningsövningar 1941, Lagstad som sjukhus 1944 och Projektet Lagstad hembygdsgård jämte ett antal klassfoton med elevlistor. Antalet sidor är 129 och boken kostar 10 euro. Den byggnad där Esbos första kommunala skola verkade och som i dag fungerar som Lagstad hembygdsgård fyllde 130 år 2003.

Till det jubileet gav Esbo hembygdsförening ut en första upplaga av boken Gamla Lagstad i ord och bild. Boken utgör ingen direkt historik utan i den ingår uppsatser om det gamla skolhuset och dess omgivning. Drygt trettio gamla klassfotografier med respektive elevlistor ingår. Fotografierna har insamlats av Rolf Mattsson. Vissa av elevlistorna fordrar ännu komplettering.

Boken är även för övrigt rikt illustrerad med delvis mycket gamla fotografier. Pärmen är gjord av Nina Tigerstedt.