Vändpunkt – Porkala och Esbo 1944 – 1956

Boken Vändpunkt – Porkala och Esbo 1944 – 1956 utkom den 15 juni 2006. Boken behandlar dem som från Porkalaområdet evakuerades till Esbo och hur de mottogs här. På pärmbilden ser vi Gunnar Åberg blicka på sina ägor över gränsen

I september 1944 blev Esbo plötsligt grannkommun med gemensam land- och territorialvattengräns med Sovjetunionen. Inom nio dagar evakuerades ca 2700 personer till Esbo, som då hade ett invånarantal på knappa 14 000. Ett åttiotal av dessa personer har berättat om dessa dramatiska händelser. Deras berättelser har sammanställts till tematiska helheter i boken.

Den finskspråkiga versionen Käännekohta – Porkkala ja Espoo 1944 – 1956 utkom den 29 juni 2006. Böckerna säljs av Esbo hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4 och i Stadsmuseet i Hagalund (Flitarvägen 5).