Esbo hembygdsförening 1916-2006
Leif Söderholm

Förord till historiken Esbo hembygdsförening 1916-2006

Under Esbo hembygdsförenings 90-åriga verksamhet har mycket skett i vår omgivning. Esbo har utvecklats från en liten landsortskommun till Finlands näststörsta stad. Detta har inneburit att förutsättningarna för vår verksamhet radikalt förändrats.
Under vissa perioder är föreningens protokoll ofullständiga eller saknas helt, vilket medför att bilden av verksamheten ibland är rätt ofullständig. Dessa luckor har delvis fyllts med uppgifter ur tidningsnotiser och andra dokument. Vi hoppas dock att boken ger en tillräckligt klar och över-skådlig bild av föreningens syften och verksamhet under de gångna nittio åren.

En central målsättning var från början skapandet av ett eget hembygds-museum. På 1930-talet införskaffades en egen tomt i Morby, men kriget kom emellan och man lyckades inte uppföra någon byggnad på tomten. Föreningens insamlade föremål deponerades på Glims hembygdsmuseum, som grundades av Esbo kommun år 1958. Morbytomten såldes på 1990-talet vilket möjliggjorde skapandet av Lagstad hembygdsgård.
Största delen av bildmaterialet med tillhörande textuppgifter har insamlats av föreningens fotoarbetsgrupp. Flere av dem berör icke direkt föreningens verksamhet, men beskriver hur jordbruket, fisket och andra sysslor sköttes förr i Esbo.

Vi önskar här tacka alla personer och instanser, som medverkat med mate-rial på olika sätt. Ett speciellt tack går till Esbo stadsmuseum och Brages pressarkiv.
Esbo, den 10 februari 2006

Styrelsen
Källor:
Esbo hembygdsförening 15 år av Sigfrid Törnqvist
Esbo hembygdsförening 70 år, av Kristina Ekman
Esbo hembygdsförening 80 år av Stig Holmqvist
Inlaga om fotogruppens arbete av Kurt Marander
Projektet Lagstad hembygdsgård av Mårten Weurlander
Föreningens protokoll och andra dokument
Esbo stadsmuseum
Brages pressarkiv