Ad fontem – Millennium

Karl-Viktor Ahokainen avled i slutet av år 2002 i en ålder av 97 år. Han donerade kort före sitt frånfälle åt Esbo hembygdsförening en diktsamling som föreningen gett ut under titeln Ad fontem – Millennium. Diktsamlingen gavs ut i samband med evenemanget  Kulturen vid ån den 12 juni 2003 i Lagstad hembygdsgård.

Esbo hembygdsförenings ordförande Benita Åkerlund berättade om diktsamlingens tillkomst och läste avslutningsvis dikten Lyckan ur samlingen.

Karl-Viktors son Per-Olof Ahokainen tackade för föreningens insats vid utgivningen av sin fars sista dikter.

Diktsamlingen finns till salu i Lagstad hembygdsgård för 5 €.