Biblioteket

Lagstad hembygdsbibliotek

I Lagstad hembygdsgård finns numera också ett litet hembygdsbibliotek omfattande ca 630 titlar.
De flesta av böckerna handlar om Esbo men även allmän historia, övrig lokalhistoria m.m. behandlas.
Ett album med klassfoton med elevlistor från ”gamla” Lagstads folkskola finns. Böckerna i detta handbibliotek kan studeras på plats.