Skrivelse om stadshuset

Stadshuset är en viktig del av vår historia
Vi har med intresse följt med diskussionen i Länsiväyläs spalter om Stadshusets öde. Rivs eller repareras det? Redan för ett par år sedan framförde vår förening Esbo hembygdsförening r.f. klart sin ståndpunkt i denna fråga, det vill säga vi anser det viktigt att byggnaden grundrepareras. Varför? Det känns obegripligt att en endast drygt 30 år gammal byggnad skulle vara i så dåligt skick att det bara återstår att skuffa omkull den med en bulldozer. Byggnaden har granskats och något mögel har inte hittats, vilket den vanliga medborgaren fått höra i olika sammanhang. Lånande stadsarkitekt Lars Hagmans ord, kan sägas att byggnadens stomme är i gott skick och att man mycket väl kan reparera huset. Byggnaden är inte ful utan bildar med fullmäktigegården en solid helhet. Byggnaderna representerar tillsammans en värdefull kulturhistoria från den tid Esbo varit stad. Om stadshuset rivs, vad händer sedan med fullmäktigegården? Man söker en ny image och med den förstör man kallt det gamla. Denna engångsprincip är fullständigt obegriplig.
Bästa fullmäktigeledamöter! Ena er i de kommande förhandlingarna om att bevara stadshuset och fullmäktigegården. Så räddar ni för kommande esbobor en kulturhistoriskt viktig helhet.


Esbo hembygdsförening rf
Benita Åkerlund, ordf.