Hembygdsdagarna i Vasa 2-6.8.2006

De första tvåspråkiga hembygdsdagarna i Finland ordnades i Vasa den 2 – 6 augusti 2006. Vasa hade valts då staden i år fyller 400 år. Dagarna inleddes med seminarier kring tvåspråkigheten och fortsatte med temat Vasa 400 år. Föreningsdagen ordnades fredagen 4.8 med ett stort förenings- och litteraturtorg i Åbo akademis utrymmen Academill, där föreningar och författare presenterade sina alster. Även Esbo hembygdsförening deltog med sina senaste utgåvor. Antalet svenskspråkiga föreningar var påfallande stort.

Ett flertal diskussionskamrar ordnades med bl.a. temat Staden som hembygd, där Ellen Laakso var en av inledarna. Ett annat tema var Många kulturer i den globala och lokala byn, där den kosovoalbanska läkaren Edmond Nashi, som nu verkar i Vasa, berättade med ord och bilder hur hans hobby musiken har en förenande verkan mellan olika folkgrupper. Han nämnde en folkvisa, som i de olika balkanspråken har olika texter men en gemensam melodi. Skådespelaren Lasse Hjelt, som nu verkar på Vaasan kaupungintetteri men även spelat på Vasa teater, berättade tvåspråkigt hur osäkerheten oftast ligger bakom konflikter medan en stark självkänsla dämpar aggressioner. Han höll med Edmond Nashi, som framhöll betydelsen av modersmålet och de egna traditionerna även då man flyttar till andra orter och länder. Den tvåspråkiga diskussionen leddes förtjänstfullt av Kristina Stenman, som i sitt arbete kommit i nära kontakt med invandrarfrågor.

Följande dag gjordes ett flertal utflykter bl.a. till slagfältet i Oravais och till Valsörarna ute i Kvarken. På kvällen hölls en stor fest med maträtter gjorda av ingredienser som användes på 1600-talet. På festen närvar kungen Karl IX med gemålen Kristina.

På avslutningsdagen besöktes Trefaldighetskyrkan, där avgående biskop Erik Wikström predikade. Flere deltog även i den ortodoxa Den helige Nikolaus kyrka, där Högt Välsignade metropoliten Panteleimon förrättade liturgin innan huvudfesten avslutade de mångsidiga och givande hembygdsdagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *