Publikationer

Publikationer utgivna av Esbo hembygdsförening

Esbo hembygdsförening har sedan 1995 utgett ett antal publikationer. Av dessa är åtta böcker. I videoversion har utgivits Sökö – byn vid havet.

Utbudet är brett. Här finns diktsamlingar av Karl-Viktor Ahokainen, den självbiografiska Sjöberg tar och Sjöberg ger av Ethel Hiljander, Erik Appels biografi över kommunalpolitikern Bertil Eriksson, Ulf Johanssons humoristiska beskrivning av bemböleborna i Sagan om Bemböle, Gamla Lagstad i ord och bild redigerad av Leif Söderholm, som även sammanställt föreningen historik Esbo hembygdsförening 1916 – 2006. Denna historik finns publicerad i sin helhet på sidan ARKIV. Boken Vändpunkt – Porkala och Esbo 1944 – 1956 utgavs även i finskspråkig version Käännekohta – Porkkala ja Espoo 1944 – 1956. Boken Mor Annas väg – Anna-muorin tie av Henry Rask och Marianne Stubbe beskriver Anna Morelius´ insats som hembygdsmänniska. Senast utkom Kaj-Peter Mattssons bok Bergsrådet Bergroth i Esbo skären, som berättar om Edvin Bergroth som var en av sin tids främsta företagsledare i det autonoma Finland. Bergroth var även en av de första helsingforsare som byggde sitt ”sommarnöje”

Esbo från ovan – Espoo ilmasta – Espoo from above utkom på Esbodagen den 27 augusti 2011. I boken visas ca 150 flygbilder från Esbo tagna av Tage och Jan Strandberg. Texten är skriven av Ulf Johansson.