Städtalko på Vallberget

Städtalko ordnades på Vallberget i Alberga den 26 september 2006 Med krattor, spadar, ”pappersplockare”, plastsäckar och skottkärror togs sig de drygt tjugo deltagare an Vallberget med sina insprängda och grävda smala löpgravar. Flere av dem var slybevuxna, vilket försvårade städandet. Resultatet blev gott trots den delvis besvärliga terrängen. Efter städningen bjöd arrangören Esbo stadsdelsföreningars förbund (EKYL) på kaffe och smörgåsar jämte annat tilltugg.

Vallberget hör till de befästningsverk som under första världskriget byggdes runt Helsingfors för stadens försvar. I arbetet deltog även kinesiska fångar, som då bodde i baracker runt om i Esbo, bl.a. i Ivisnäs. I anslutning till Esbo hembygdsförenings seminarium När kineserna var här gjordes en utflykt till dessa försvarsanläggningar på avsnittet Alberga – Westend, varvid konstaterades att Vallberget var mycket nedskräpat, vilket ledde till ovanstående initiativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *