Arkivkliniken

En Arkivklinik ordndes av Finlands svenska hembygdsförbund den 30 september 2006 i Lagstad hembygdsgård med drygt trettio deltagare från hela Nyland.

Jrms-Ole Hedman, fotograf från Jakobstads museum, inledde med att berätta om digitala bilder och digitalisering av foton för forskning och publicering. Han rekommenderade att masterbilder arkiveras så stora som möjligt och att kopior behamdlas och utnyttjas för publicering. Publikinläggen var många. Någon ifrågasatte hela digitaliseringen. De flesta höll dock med om att digitaliseringens fördelar bör utnyttjas trots risk för snabba övergångar till nya tekniker. Därför rekommenderade Jens-Ole även papperskopior för arkivering.

Mikael Korhonen presenterade Arkivkliniken på Hembygdsförbundets hemsida www.kulturfonden.fi/hembygd , som han själv är med om att utveckla. Även Svenska litteratursällskapets hemsida www.sls.fi presenterades med sitt stora arkiv av bl.a. uppteckningar av sagor, folktro, seder och bruk samt inspelningar av visor, folkmusik jämte olika dialekter. Vi fick som exempel lyssna till äkta esbodialekt. Arja Rantanen, direktör vid Vasa landskapsarkiv, framhöll att pappersarkiven ingalunda spelat ut sin roll. Hon betonade vikten att förvara varaktigt samt ordna och förteckana så, att materialet är lätt tillgängligt för forskare och andra intresserade. Dokumenten bör dock ej utlånas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *