Pratkväll om Köklax

Den 17 oktober 2006 hölls i Lagstad hembygdsgård en Pratkväll om Köklax med Thorvald Backman och hans hustru Viola som inledare. Thorvald berättade att han är köklaxbo i åttonde led varvid alla han förfäder har bott inom en radie av 10 km. De flesta hade arbetat i olika sysslor på Esbo gård. Själv hade han en radioaffär som tilldammans med Halmes bageri blev landmärken i Köklax. Med diabilder visade Thorvald vyer från det gamla Köklax med glasbrukets höga skorsten och öppna fält m.m.

Viola Backman berättade om Köklax svenska folkskola – Kungsgårdsskolan, där hon verkat som föreståndare. Hon presentrerade även skolans nyutkomna 100-årshistorik, i vilken hon medverkat med att göra intervjuer och samla material.

Den drygt trettiohövdade publiken deltog livligt med frågor och kommentarer, varvid man mindes hur bomber föll på ett lidertak under kriget ävensom den livliga föreningsverksamheten med folkdanslag och idrott. Man kom ihåg Köklaxkamraterna och Köklax bollklubb och Köklax sportplan med Björkhagen. Även Sackléns bussar kom på tal. Många trodde att årets bostadsmässa i Köklax skulle ge ett lyft åt orten och man önskade att ortsborna skulle väl ta hand om dem som flyttar till området.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *