Välbesökt Litterär afton

Föreningen arrangerade den traditionella litterära aftonen den 28 februari i Lagstad hembygdsgård. Hembygdsgården var väl fyllt med drygt femtio åhörare. Föreningens viceordförande Henrik Räihä hälsade välkommen.

Först fick vi höra Tove Fagerholm berätta om nobelpristagaren Kazuo Ishiguro, som är född i Japan men på 1960-talet med familjen flyttade till England. Ishiguro är en uppskattad författare och många gladde sig verkligen över att han tilldelades Nobelpriset. Tove Fagerholm lyfte speciellt fram Ishiguros senaste roman Begravd jätte, som för oss tillbaka till 500-talet.

Tove Fagerholm berättade om nobelpristagaren Kazuo Ishiguro

Författaren Ulla-Lena Lundberg berättade  om sin bok Hertiginnan och kaptenskan., som behandlade fymastade Herzogin Cecilies haveri 1936. Då Gustaf Eriksson på 1920-talet skapade sin segelfartygsflotta hade de stora sjöfartsnationerna redan övergått till ångbåtstrafik. Herzogin Cecilies var ett mycket snabbt fartyg och var lastat med vete då det 1936 gick på grund vid Englands kus. Först efter tre är kapsejsade fartyget och sjönk. Vi fick höra Ulla-Lena  insiktsfullt berätta om Herzogin Cecilies åländske kapten Sven Eriksson och hans hustru Pamela Eriksson (född Bourne).

Ulla-Lena Lundberg berättade om sin bok Hertiginnan och kaptenskan
Foton: Henrik Räihä

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *