Esbo hembygdsförenings årsmöte

Esbo hembygdsförening höll sitt årsmöte den 20 mars i Lagstad hembygdsgård med 32 deltagare Till mötesordförande valdes Håkan Blomberg och till mötessekreterare Ann-Christin Lintula.Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes. Efter genomgång av revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt göra en moderat förhöjning av medlemsavgiften från 15 till 17 euro. Verksamhetsplanerna och budgeterna godkändes.

Till ordförande för år 2018 återvaldes Håkan Blomberg. Till styrelsemedlemmar för perioden 2018-19 återvaldes Marina Cakander, Henrik Rïhä och Kristiina (Pia) Pihlström. Ett är kvar har Leif Söderholm, Kristina Frisk och Ann-Christin Lintula. Till supplenat återvaldes Siv Englumd medan Marjatta Staffans invaldes i stället för Gunnar Ramstedt, som avsagt sig.

Efter mötet framförde Pensionärskören Furorna ”En sommardag i Kangasala” och Henry Rask analyserar diktens budskap. Henry noterade att i år har det gått 200 år sedan Zacharias Topelius föddes. Topelius hade skrivit dikten år 1853 och var påverkat av J.L. Runebergs diktsamling Fänrik Ståls sägner, vars första del inkluderande Vårt land utkommit 1848.

Efter årsmötet höll styrelsen ett konstituerande möte, varvid Henrik Räihä valdes till viceordförande, Ann-Christin Lintula till sekreterare och Marina Calander till kassör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *