Esbodagen

Esbo hembygdsförening firade Esbodagen på den ”riktiga” dagen  söndagen 27.8 med temat Lagstad – kulturmiljön i ådalen!
Titeln Esbo hembygdsfadder utdelades, en guidad promenad i Esbo ådal ordnades och vi fick njuta en fotoutställning om Esbo ås tillflöden. Drygt femtio personer deltog.

Programmet inleddes med en ceremoni varvid EKYL:s ordförande Mikko Perkko överräckte åt Ann-Christin Lintula ett diplom och en silversked som tecken på att hon tilldelats titeln Esbos hembygdsfadder.

Mikko Perkko framhöll att Ann-Christin Lintula har under ett trettiotal år mycket aktivt arbetat inom hembygdsrörelsen och närstående organisationer. Hon är nu viceordförande i EKYL,  ordförande i Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys – Mellersta Esbo Småfastighetsförening ry och sekreterare i Esbo hembygdsförening.

Hederstiteln Hembygdsfadder utdelas av Esbo Stadsdelsföreningars Förbund EKYL,  Espoon Omakotijärjestöjen Keskusjärjestö ry (EOK) och Esbo hembygdsförening genom ett enhälligt beslut i styrelserna.

Erkki Lindell från föreningen Pro Esbo å presenterade en fotoutställning, som på tolv skärmar med fina fotografier beskrev Esbo ås tillflöden.

Rutten för promenaden följde  hemstadsstigen i Esbo ådal med Jan-Olof Stengård som sakkunnig guide. Start och mål vid Lagstad hembygdsgård. Deltagarna i promenaden fick gratis en broschyr med karta över stadsstigen med svenskspråkig beskrivning av sevärdheterna längs stigen. Även de övriga stadsstigarna i Esbo centrum ingår i broschyren. Efter promenaden kunde deltagarna njuta av kaffet med tilltugg i caféet i Hembygdsgården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *