Hembygdsdagar på Åland

De finlandssvenska museidagarna hölls den 9-10 september för första gången på Åland. Sammanlagt 83 intresserade hade mött till dagarna som inleddes med föreläsningar i Ålands sjöfartsmuseum och forsatte med utflykter till olika museer. Arrangör var Finlands svenska hembygdsförbund.

Holger Wester, ordförande för FSH presenterade föreläsarna. Först i tur var Ulrika Mebus, som redogjorde för den svenska museisektorns nya struktur. På 1500-1600-talen började man samla konst, porslin, mynt m.m. i privata samlingar men småningom utveckledas museeiverksamheten med utställningar och evenemang till utnyttjande av dagens digitalteknik. I dag finns det i Sverige 375 klassaifierade museer men det totala antalet är ca3000.

Ingenjören och författaren Lars G Soldeus berättade om Fiskhandelns glömda nätverk.Han har forskat i fiskenären under 30 år och gett ut flera böcker i ämnet. Speciellt var fisken viktig i det växande Stockholm, där problemet att får mat var stort under speciellt 1600-talet. Kungen beslöt då priviligiera fisknäringen. Vi fick se bilder av ett stort antal ståtliga fiskegaleaser.

Susanne Lagus, projektledare för Digihem gav digitala tips och idéer hur föreningarna kan skapa intresse för frivilligarbetet.

Fil. dr Christer Kuvaja från Svenska litteratursällskapet berättade Vägen till Ålandsrörelsen 1999-1917.

Om Önningebymuseet, från ladugård till konstmuseum berättade dess eldsjäl författaren Kjell Eriksson. Önningeby konstmuseum som Önningeby hembygdsförening r.f. öppnade sommaren 1992 är ett litet konst- och kulturhistoriskt museum som berättar om konstnärskolonin kring Victor Westerholm. På 1870- och 1880-talen uppstod en helt ny typ av måleri: friluftsmåleriet. Konstnärerna begav sig ut från ateljéerna för att måla i det fria.

Museet är beläget i en stenladugård från år 1869 och varje sommar arrangeras specialutställningar med verk av kolonisterna där. Här finns också föremål och bilder som berättar om den miljö där konsten skapades. Med två veteranbussar åkte vi ut till museet.

På kvällen hölls en kvällssits på hotell Savoy med program. Spelmansgruppen Kvinnfolket uppträdde med sång och musik.

Följande dag besöktes först Ålands fotografiska museum, där Olle Strömberg på ett livfullt sätt presenterade samlingarna. Här finns bl.a. den kamera Fritjov Nansen använde under sin polarfärd med Fram ären 1893-96. Här finns även den Hasselblattkamera, som medföljde på den månfärden 1969 och som nu står på månen. Även den kamera i en cigarettändare som Roger Moore använde i en James Bondfilm kan beskådas.

Vi besökte ytterligare Göran Dahls bomäskesmuseum, Wennströms lanthandelsmuseum och Lasse Erikssons Fartygsmuseum innan vi fortsatte med färjornat längs den norra skärgårdsvägen till fastlandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *