Esbodagen

Esbodagen firades den 27 med öppet hus i Lagstad hembygdsgård.

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf visade valda delar ur fotoutställningen från sitt 50-årsjubileum år 2013.Pro Esbo å rf  visade utställningen ”Byggnader vid ån”. Erkki Lindell ordförande för Pro Espoon Joki-Pro Esbo å presenterade förslaget till Esbo nationella stadspark. Boris Westerlund medverkade med dragspelsmusik..

Skolmuséet och hembygdsbiblioteket öppethöls liksom caféet. Cirka 120 personer mötte upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *