Kulturen vid ån

Evenemanget för hela familjen Kulturen vid ån arrangerades den 16 juni 2016 kl. 14-21 på Lagstads skolas bollplan med omgivning. Årets dragplåster var orkestern Country Express från Karis. Konferencier var Christoffer Strandberg. Tyvärr var vädret inte det bästa, vilket förorsakade ett visst publikbortfall på bollplanen.

I Lagstad hembygdsgård var caféet, skolmuseet och hembygdsbiblioteket öppna. Dessutom hölls ett lotteri med fina vinster. Programmet i Hembygdsgården bjöd på spelmansmusik med Esbo spelmanslag och körsång med Esbo sångkör. En tidsresa till 1800-talet i form av skolundervisning i gammal stil lockade många barn och äldre till den gamla lärarbostaden, som numera utgör en del av Lagstads skolmuseum. Dessutom ordnades en pysselverkstad för barn

Esbo hembygdsförening hade en tältplats på Lagstads bollplan, där info om föreningen utdelades och böcker utgivna av föreningen salufördes.

Kulturen vid ån avslutades med svängig countrymusik med Courntry Express med Benny Törnroos som solist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *