Svenska veckan firades

Vid en Svenska veckanträff i Lagstad hembygdsgård den 4 november fick vi höra om en resa till Tuva och njuta av George de Godzinskymelodier.

Jarl-Gunnar Salin lyfte fram området Tuva på kartan. Jarl-Gunnar hade som liten pojke kommit över ett ca 7 cm brett rombiskt format frimärke med ordet Tuva. Senare fick han fram att det är fråga om en delrepublik i Ryssland och ligger i södra Sibirien vid gränsen mot Mongoliet. I samband med den ryska revolutionen blev Tuva självständigt men efter andra världskriget införlivades landet med Sovjet.

År 2013 gjorde Jarl-Gunnar en resa till Tuva och dess huvudstad Kyzul. Vi fick höra ett mycket intressant föredrag om denna resa.

Efter pausen berättade Göran Lundberg om George de Godzinzsky och ackompanjerade Bertel Waenerberg som sjöng Godzinsky sånger. George de Godzinzsky föddes år 1914 i St Petersburg men familjen flyttade till Finland i samband med den ryska revolutionen och han blev Finland trogen trots många utländska erbjudanden.

Vi fick lyssna till flera av de Godzinzskys pårlor bland dem Äänisen aallot och Sulle salaisuuden kertoa mä voisin, flera av dem i svensk översättning av Benedict Zilliacus. Publiken uppskattade framförandet med varma applåder och belönades med extra nummer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *