Esbodagen i Lagstad hembygdsgård

Årets Esbodag firades den 29 augusti även i Lagstad hembygdsgård med öppet hus. Benita Åkerlund, ordförande i Esbo hembygdsförening hälsade välkommen, varefter fil.dr Aapo Roselius presenterade sin bok Esbo – hembygd i förvandling, som utgetts inför föreningens 100-årsjubileum. Aapo tog speciellt upp den starka befolkningsökningen efter kriget och framhöll att firandet av Esbos 500 år 1958 hade en stor identitetsskapande betydelse. Samma år grundades även Glims hembygdsmuseum. Aapo avslutade med att visa Esbofilmen, som inspelades till Esbos 500-årsjubileum.

Föreningen Pro Esbo å med Erkki Lindell presenterade fotoutställningen Byggnader vid ån, Dragspelsvirtuosen Glen Qvarnström bidrog med dragspelsmusik. Ett sextiotal personer besökte Hembygdsgården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *