Esbo – hembygd i förvandling

Jubileumsboken Esbo – hembygd i förvandling utgavs i Lagstad hembygdsgård den 28 augusti.

I främre raden bokens producent Tora Bränn, författaren Aapo Roselius och fotografen Tommi Heinonen. Bakom Kaarina Heinonen. Foton: Siv Englund

Esbo hembygdsförenungs ordförande Benita Åkerlund framhöll att strävan har varit att boken skulle ge en bild av den genomgripande utveckling som skett i Esbo under de senaste hundra åren, en utveckling från en svenskdomierad landskommun till landets näststörsta stad med finska som majoritetsspråk. Utgivningen av denna bok utgör starskottet för firandet av Esbo hembygdsförenings hundra år.

Fr. v. Pia Pihlström, Ulf Sjögren, Christian Blomberg, Gunvor Blomberg och Christa Nyman.

Bokens författare fil.dr Aapo Roselius berättade om arbetet med boken. Han utgick från två bygderapporter om Esbo, som Nylands nation lät göra på 1890-talet. Rapporterna ger en inblick i tiden före järnvägen genom Esbo, villabosättningarna, föreningsväsendet och det modernas intrång. Aapo framhöll att då hembygdsföreningen grundades år 1916 strävande man att utvidga hembygdsarbetet även utanför de akademiska kretsarna.

Yrsa Ramstedt, Ritva Österberg, Tryggve Gestrin, bakom Ilpo Lintula och Ann-Christin Lintula.

Vid utgivningen bidrog Maria Kalaniemi med musik och inledde med Hymn till Nyland, som komponerats av Uno Moring  och framförts år 1936 vid en stor midsommarfest som föreningen ordnade i Träskända park.

Boken Esbo – hembygd i förvandling saluförs till priset 40 euro tisdagar kl. 14-18 i Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4, 02770 Esbo och i Akademiska bokhandeln, Suomalainen kirjakauppa i Iso omena i Mattby, i Lippulaiva i Esboviken samt i Skärgårdsbutiken på Sommaröarna

Ett femtiotal intresserade ställde upp vid bokutgivningen.
Foton: Siv Englund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *