Skärgårdsdagar på Pentala

Årets Skärgårdsdagar på Pentala hölls veckoslutet 15-16 augusti i mycket fint väder. Publiken steg till ca 2000 personer men trots det stora antalet besökare fungerade båtttransporterna mycket bra till följd av att Esbo stadsmuseum hade anlitat större båtar.

Besökarna på Skärgårdsdagarna njöt i det vackra vädret. Foton: Kurt Wikström

Sradsmuseets chef Timo Tuomi nämnde att museiplanerna nu är på slutrakan och att Skärgårdsmuesset på Pentala öppnas sommaren 2018 då Esbo stadsmuseum fyller 60 år.

Aila Enlund sälker böcker och Solveig Forsberg lotter. Foton: Kurt Wikström

I år har stignätet på museiområdet iståndsatts och av byggnaderna renoveras Lilla villan, som avses att utnyttjas av museibesökarna som rastplats, där man kan äta medhavd vägkost.

Marianne Långvik-Huomo diskuterar med Solveig Forsberg och Aila Enlund med Benita Åkerlund ibakgrunden

Gurlis villa, där Gurli Nyholm bodde in på 1980-talet, kommer att bli ett hemmuseum, inrett enligt förhållandena då Gurli ännu bodde där. Gurli donerade sitt bohag innefattande ca 4000 föremål till Stadsmuseet.

Områdets äldsta byggnad är Fiskarstugan, vars stockar enligt en dendrologisk undersökning vid Joensuu universitet fällts 1791 på vintern är nu renoverad. En rapport om byggnadens renoveringsarbetet kommer att publiceras på Stadsmuseets hemsida.

År 2017 väntas en ny brygga färdigställas hoppeligen i stil med den gamla ångbåtsbryggan med semafor. Dagliga båttransporter kommer att ordnas till Pentala under sommaren från 2018.

Esbo hembygdsförening medverkade med infotält där även våra böcker och den nya jubileumsväskan salufördes. Denyutkomna bildboken om Skärgårdsdagarna på Pentala 2000-2011, sammanställd av Siv Englund, slutsåldes. Åven lotterna hade strykande åtgång och tog slut redan på lördagen. Föreningen hade även ett kaffetält, vid vilken den stora publiken kunde avnjuta en kopp i det vackra vädret. Föreningens ordförande Benita Åkerlund kåserade under rubriken Mina minnen från Esbo skärgård. Föreningen birog även med Lasse Mårtensonmelodier framförda av Pentti Hildéns trio.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *