Riksomfattande hembygdsdagar i Esbo

De riksomfattande hembygdsdagarna hölls i Esbo den 6-9 augusti. Arrangörer var Finlands hembygdsförbund  (Suomen kotiseutulitto), Esbo stad och Esbo stadsdelsföreningars förbund (EKYL). Huvudsakligen ordnades programmet i Alberga. Dagarna samlade 325 deltagare från hela landet, som deltog i den avgiftsbelagda delen av programmet. Dessutom kunde ett stort antal besökare njuta av gratisprogrammen med sång, musik, dams och teater m.m. i det vackra sommarvädret. Ett femtiotal organisationer, bland dem Esbo hembygdsförening och Esbobygdens ungdomsförbund, presenterade sin verksamhet på Sveaborgstorget.

Ett intressant seminarium hölls om kultur och ekonomi med föreläsare och paneler, bland dem en ungdomspanel med invandrarinslag och en annan panel i vilken bl.a. Raimo Sailas deltog. Seminariet leddes av André Noël Chaker, som tog upp flera frågor ur en invandrares perspektiv. Esbo stad bjöd på en mottagning med sång av barnkören från Espoon musiikkiopisto, Vi fick lyssna till flera sånger av Jean Sibelius jubileumsåret till ära.

Under lördagens gjordes utflykter varvid deltagarna kunde bekanta sig med både skärgårdsmiljö, gårdar och naturen i Noux. På kvällen hölls en galamiddag i den nya Opinmäen koulu, där stadsdirektör Jukka Mäkelä hälsade välkommen. Dagarna avslutades med en tvåspråkig gudstjänst i Esbo domkyrka samt en ortodox gudstjänst i Hagalund.

Nästa års Riksomfattande hembygdsdagar hålls Kajanaland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *