Kulturen vid ån

Det största svenskspråkiga familje-evenemanget Kulturen vid ån ordnades den 11 juni kl.14-20.30 på sportplanen vid Lagstad skola med omgivning. Som speaker fungerade Kaj Kunnas.

Huvuddelen av programmet ordnades på Lagstads bollplan, där många organisationer presenterade sin verksamhet, däribland Esbo hembygdsförening. Som ett nytt inslag bjuder kenyanska och somaliska kvinnor på afrikansk kultur. I Lagstads skola bjöds ungdomen på program.

Esbo stads kulturdirektör Susanna Tommila stod för hälsningsorden och framhöll att det mångkulturella inslaget i vårt land ingalunda är något nytt utan att förutom finska och svenska även tyska, ryska och samiska m.fl. språk under tidernas lopp talats här. Susanna berättade även om det nya mångkulturella centret Trapesa vi Kirkkojärven koulu.

Susanna utdelade även priset Årets brobyggare, som detta år gick till psykolog Nädia Radi. Motiveringen var att hon inom familjerådgivningen aktivt arbetar för de svenska och tvåspråkiga familjernas rätt att få hjälp och service på sitt eget modersmål. Hennes mångkulturella bakgrund, frimodighet och osvikliga känsla för vad som är rättvist i både stort och smått gör henne till en utmärkt brobyggare.

Humorgruppen Kaj var en trevlig bekanskap från Österbotten, som avslutade programmet på bollplanen med ett mångsidig musik och sång.

I Lagstad hembygdsgård bjöd vi på mångsidigt och digert program med tidsresor till 1800-talet inkluderande gammaldags sånglekar för barn, pysselverkstad, barockmusik, gammal jazz med bandet VSOP, sånggruppen VisLa och Esbo sångkör. Lotterna hade strykande åtgång och många kom på en kopp kaffe med dopp i Hembygdsgården.

Det fina vädret lockade en stor publik, som storligen njöt i solen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *