Resa västerut

Esbo hembygdsförening gjorde den 16 maj 2015 en bussutflykt till Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt med 31 deltagare..

Vid Sjundeå hembygdsmuseum mötte oss guiden Hilkka Toivonen, som berättade att den smala vägen till museet var fram till kriget en del av ländsvägen till Helsingfors. Huvudbyggnaden var den gamla skolbyggnaden, som i nittio år fram till 1960-talet fungerat som Fredriksbergs folkskola. En brand hade då förstört en del av byggnaden men kvar blev lärarinnans rum och en skolsal. I dörren mellan dem finns ett hål genom vilket lärarinnan kunde titta in i salen. I byggnaden visas även Mona Leos dockor och föremål från Porkalaparentesen. I en annan byggnad kunde vi bese en gammal tandläkarmottagning.

Vi fortsatte till Fanjunkars, där Aleksis Kivi (Stenvall) hade bott hos Charlotta Lönnqvist. Byggnaden var ett nybygge, som uppförts enligt gamla ritningar. Den gamla byggnaden hade förstörts under Porkalaparentesen. Hilkka påpekade att på samma sätt har man gjort med bl.a. Goethes hem i Frankfurt am Main, som förstördes under kriget. Fanjunkars hade fungerat som ett torp under Sjundby gård och donerats av ägaren Henrik Lindeberg på 1930-talet åt Hembygdens vänner i Sjundeå. Byggnaden upprätthålls nu av en stiftelse. Med inlevelse framhöll Hilkka Fanjunkars och Charlotta Lönnqvists betydelse för Aleksis Kivis författarskap.

I Malmtorps bondgårdsmuseum i Täkter hälsade välkommen museets ägare och upprätthållare Carl-Johan Fagerström, som sakkunnigt guidade oss. Vi presenterade ett stort antal gamla bruksföremål, bl.a. en smörkärna, som Carl-Johan kärnat smör med bl.a. på Ingådagen. I vagnslidret besåg vi gamla jordbruksredskap, vagnar och traktorer. Ett litet skolmuseum visade upp skolmaterial, som använts för hundra år sedan.

Lunchen intogs i restaurang Sågen i Ingå i köpcentret Strand, varefter vi förflyttade oss till närliggande museet Kanonerna vid Torp, som visade upp militär utrustning från kanoner till gevär och uniformer. På plats fanns en stor rysk transporthelikopter av typ MI 18, som man kunde klättra in i. Den saknade dock motorn. Det hade däremot alla de jeepar och andra fordon, som alla var i körbart skick. Här fanns en jeep av den typ som general Patton använt. I den största hallen fanns en mäktig samling kanoner både pansarvärns-, luftvärns-, infanteri- och marinkanoner.

Utflykten avslutades med ett besök i  Gillobacka hembygdsgård, där Kyrkslätts hembygdsförenings viceordförande Börje Forsberg guidade. Vi fick höra om det stora arbete, som lagts ner vi renoveringen av byggnaden, som i tiden tillhört Gillobacka gård och fungerat som bl.a. chaufförsbostad. Efter ett ägobyte hade det egentliga arbetet inletts 2007. Börje visade bilder, av vilka framkom i vilket eländigt skick huset var då och hur arbetet sedan framskred. Man började med att tömma huset på ett femtiotal kubikmeter jord och diverse bråte. Några av de nedersta stockvarven måste förnyas. Man värnade om att inte märkbart ändra på byggnadens utseende och rumsindelning. En mellanvägg har dock borttagits för att få en större sal för möten m.m. Ett femtiotal personer har deltagit i arbetet av vilka ca tio har utgjort kärntruppen. Ett imponerande arbete har utförts, vilket resulterade i att Gillobacka hembygdsgård kunde tas i bruk av föreningen senaste år. Den utnyttjas även av närliggande marthaföreningar m.fl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *