Tusen berättelser från Esbo

Föreningen gjorde 6 februari 2014 ett besök till utställning Tusen berättelser om Esbo i Esbo stadsmuseum i Hagalund med 25 deltagare. Som vår guide fungerade Tanja Ekholm. Vi fick höra om den medeltida bosättningen Mankby, Köklax. Där har man funnit rester av ett tjugotal byggnader, som ligger på Esbo gårds marker. Esbo gård bleb kungsgård på 1500-talet varvid denna medeltida by utrymdes, men ingenting byggdes i stället, varför området bevarats så väl.

Vi fick bekanta oss med herrgårdslivet i bl.a. Alberga gård, som uppfördes av sockerfabrikören Feodor Kiseleff på 1800-talet. Då nådde även industrialeringen Esbo med tegelbruk i bl.a. Stensvik och glasbruk i Köklax.

Efter andra världskriget ökade befolkningen kraftigt från 12000 invånare till dagens 250000. Ett kraftigt tillskott innebar evakuering med 3000 från Karelen och 1000 från Porkalaområdet. På 1950-talet blev finskan majoritetsspråk. Tätortsbebyggelsen inleddes i Hagalund och fortsatte i Sökö, Olars och Mattby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *