Esbodagen 2012

Esbodagen firades den 25 augusti med öppet hus i Lagstad hembygdsgård, där drygt femtio personer samlats. Esbo hembygdsförenings ordförande Benita Åkerlund hälsade välkommen. Ordföranden för föreningen Pro Esbo å Erkki Lindell presenterade den fotoutställning, som hans förening ställde ut.

Gumböle kvarn, forsen och dess omgivning på 1940-talet fram till 2010 var rubriken för Carl Lindqvists föredrag. Med kartor, ritningar och ett åttiotal fotografier, vilka han själv tagit, berättade han ingående och initierat. Vi fick höra om smedjan, där hans far jobbat, om sågen, tröskhuset m.m. Tyvärr har de flesta byggnaderna rivits.

Berit Rosenqvist-Lundberg och Göran Lundberg har gjort flere DVD-filmer bl.a. om Esbo och Hembygdsföreningen. Denna gång fick vi se DVD-filmen Person- och släktvapen i Finland, i vilken fil.mag Wilhelm Brummer presenterar en utställning, som hölls 2011 i Riksarkivet i Helsingfors.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *