Pentaladagarna 17-19 augusti 2012

Skärgårdsdagarna på Pentala hölls veckoslutet 17-19 augusti 2012. Denna gång satsades speciellt på program för barnen med en holmvandring med Camilla Nemlander-Sjöberg som guide, vikingabåtsknåpning med Pohjola-Norden i Esbo och musik med Arne Alligator.

Publiken kom till Pentala med turbåtarna från Stensvik, Sökö och Svinösund m.fl. påstigmomgsplatser

Dagarna öppnades av kundrelationschef Marianne Långvik-Huomo från Esbo stadsmuseum, varefter riksdagsledamot Mikaela Nylander, ordförande i Skärgårdsdelegationen, redogjorde för skärgårdspolitiken, vilken gäller även insjö-Finlands skärgård.

Museichef Timo Tuomi berättar hur Pentalamuseets äldsta byggnad Fiskarstugan renoveras och torde bli färdig inom tre månader

Museichef Timo Tuomi redogjorde för museiområdets utveckling de närmaste åren. Under hösten färdigställs renoveringen av den äldsta byggnaden Fiskarstugan från slutet av 1700-talet. En intreessaant detalj var att en dörr från 1700-talet använts i vindsgolvet och frågan var om man skulle låta den vara kvar där eller inte. Imkommande sommar skall huvudbyggnaden Gurlis hus renoverans invändigt med varlig hand för att sedan inredas med de ursprungliga möblerna och föremålen som Gurli Nyholm i tiden donerade till Stadsmuseet och nu finns lagrade där. Servicebyggnaden har färdigställts och några nya byggnader uppförs inte. Kistan till bryggan vid Strandboden färdigställs för tillfället och trädgården kommer man att rensa under hösten.

En liten tös visar upp sitt fina vikingaskepp, som hom knåpat ihop under Skärgårdsdagarna

Dessutom visades en vidlyftig utställning om förbudslagstiden i Esbo kallad Starkt i kopp och knopp som kompletterades med ett insiktsfullt föredrag av samlingschef Pirkko Sillanpää. Camilla Weber ledde vattengymnastik i Pentalaträsket. Macke Granberg och Tomas Nyberg under5höll med musik från Evert Taube till Eric Clapton.

Ca 200 liter rödmyllefärg kokades under dagarna. Det mesta såldes men en del skall användas vid målningen av Ladugården.

Esbo hembygdsförenings ordförande Benita Åkerlund kåserade kring händelser i Esbo skärgårds historia. Föreningen deltog med ett femtontal funktionärer samt med info och bokförsäljning. Huvudarrangör var Esbo stadsmuseum i nära samarbete med bl.a. Esbo hembygdsförening.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *