Resa till Dalarna

Föreningen gjorde den 18-22 juli en resa till Dalarna med trettio deltagare. Vi åkte med Hangö trafiks buss från Esbo till Åbo och därifrån med kvällsfärjan till Stockholm. Följande morgon fortsatte vi mot Ludvika där vi bekantade oss med Dan Anderssonmuseet. Efter lunchen i restaurang Piren åkte vi till Ludvika hembygdsförenings hembygdsgård Gammelgård, där vi guidades i två grupper och bekantade oss med några av de ca tjugo byggnaderna med dess gamla föremål.

Under resan till  Skattlösberga.fick vi höra om den finska inflyttning till Dalarna på 1600-talet och svedjebruket då. Vi passerade flera intressanta platser i Dan Anderssons liv, bl.a. Brunnsvik, där Dan Andersson gått i folkhögskola. Vi vandrade ca 800 m till Luossastugan, där vi guidades av en sjungande guide, som inledde med den  mest önskade visan Tiggarn från Luossa, en visa som Dan Andersson inte tonsatt för han ansåg att den borde läsas. Guiden var övertygad om att skulle ha uppskattat tonsättningen av Gunde Johansson. Vi fick ytterligare höra bl.a. Jungman Jansson och Till min syster, varefter vi vandrade tillbaka och återvände till Ludvika, där vi checkade in på Grand Hotell Elektra.

Följande morgon stod Siljansfors skogsmuseum i tur. En masugn från medlet av 1800-talet mötte oss. Under en rundvandring på det stora museiområdet kunde vi bekanta oss med skogsbrukets utveckling under tidernas gång. Området pryddes av flere konstverk gjorda med motrorsåg. Efter lunchen här åkte vi mot Mora och Zornmuseet och Zorngården där. Vi fortsatte mot Rättvik och Hotell Lerdalshöjden. Efter middagen åkte vi till Dalhalla där vi upplevde konserten Diggiloo i lätt regn och rätt kyligt väder, varefter vi återvände till hotellet för en vickning i vilken även artisterna i konserten med Charlotte Perrelli i spetsen deltog.

Under den fjärde resdagen besökte vi Carl Larssongården i Sundborn, där vi även kunde beundra textilierna gjorda av Carls hustru Karin. I Avesta intog vi lunch i restaurant Dalahästen innan vi fortsatten mot Stockholm, där det blev litet fritid innan färjan förde oss tillbaka till Åbö och bussen fortsatte till Esbo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *