Kulturen vid ån i Hembygdsgården

Under Kulturen vid ån den 14 juni kl. 14-20 hade vi öppet hus i Lagstad hembygdsgård med café och lotteri samt med skolmuséet och hembygdsbiblioteket öppna.

I parken invid instruerade Curt Lindroos m.fl. från Esbo pensionärer hur man spelar petanque. I terrängen syntes även några flickor i medeltida utstyrsel” leta efter sina bortsprungna getter”. De berättade för förbipasserande om skogsväsen m.m. på ett intresseväckande sätt. De utgjorde en teatergrupp från Föreningen för Drama och Teater (DOT).

Esbo hembygdsförenings ordförande Benita Åkerlund överräckte ett Pro cultura Esbo stipendium med diplom till Esbo spelmanslag, som därefter underhöll med fartfylld musik.

En pysselverkstad hölls i Lilla Lagstad (Gårdsbyggmaden) med museiguiden Malin Ekebom från Esbo stadsmuseum medan Nylands hantverkare bjöd på medeltida pyssel i Hembygdsgården, där barnen kunde måla stenar och göra smycken.

Esbo sångkör uppträdde med sommarfagra toner innan det var dags för dragningen av lotterivinsterna.

Huvuddelen av programmet för Kulturen vid ån hölls nere på Lagstads bollplan, där även Hembygdsföreningen hade en tältplats. Här salufördes föreningens böcker och DVD:n. Speciellt boken Esbo från ovan-Espoo ilmasta-Espoo from above hade god åtgång, speciellt då Tage Strandström, primus motor för boken, var på plats.

Esbo hembygdsförening hörde till huvudarrangörerna för årets Kulturen vid ån med Solveig Forsberg i arbetsgruppen. Solveig hade även producerat programmet i och vid Hembygdsgården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *