Benita Åkerlund Kulturbärare Hembygdasråd

Berit Rosenqvist-Lundberg och Göran Lundberg  har gjort en DVD som heter Benita Åkerlund kulturbärare-hembygdsråd, som gavs ut den 4 juni 2012 i Lagstad hembygdsgård. Ca femto personer närvar.

Utgivningstillfället inleddes med  pianomusik av Göran Lundberg som spelade An den schönen blauen Donau. Därefter berättade Göran och Berit om filmens tillkomst, varefter vi fick se ett trettiominuters utdrag ur den 50 minuter långa filmen.

Benita Åkerlund har levt hela sitt liv på Övergård i Sökö med anor från 1500-talet. Som biträdande rektor för Esbo Arbis gjorde Benita en remarkabel insats genom att modigt införa nya kurser, som långt senare blev allmänt omfattade. Benita framhöll även alltid institutets tvåspråkiga profil.

Efter pensionering valdes Benita till ordförande för Esbo hembygdsförening och har i den gjort en ovärderlig insats, speciellt vid skapandet av Lagstad hembygdsgård med dess skolmuseum.

Republikens president Tarja Halonen tilldelade rektor diplomkorrespondent Benita Åkerlund hembygdsråds titel och värdighet den 26 november 2010.

Tillställning avslutades med pianomusik av Händel framförd av Berit Rosenqvist-Lundberg.

Berit Rosenqvist-Lundberg och Göran Lundberg berättar om filmens tillkomst. Foto: Asta Kolma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *