Suna för 100 år sedan

En temakväll om Suna hemman vid nuvarande Kannbrobacken hölls den 18 januari i Lagstad hembygdsgård. Märta Heikinheimo, f. Weckström berättade på ett fängslande sätt om gåtrdens historia.
Gården Sunas bomärke från år 1759

Gården kom i släktens ägo år 1662.  Märtas farfar Alfons Weckström var äldsta son i en barnaskara på sjutton.  Vid sidan av jordbruksarbetet bedrev han gästgiveriverksamhet i Breidablick, som låg på Kannbrobacken.  Breidablick såldes 1930 till kommunen men brann kort därefter. Kommunen beslöt  uppföra ett nytt kommunalhus på grunden.

Alfons yngste son Balder grundade Esbo hembageri med butik och konditori. På 1960-talet inledde köpingen planeringen i kyrkobyn och man såg sig tvungen att sälja Suna till köpingen. Ett tungt beslut då stället varit släktens ägo i tre hundra år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *