Skrivelse om Porkalamonumentet

Esbo hembygdsförening har skickat en skrivelse till Tekniska nämnden i Esbo angående Porkalamonumentets bristande synlighet i Stensvik. Föreningens medlem Ariel Gordin tog kontakt angående detta minnesmärke över Porkalaområdets återlämnande, vilket avtäcktes den 26 januari 2006, på dagen 50 år efter återlämnandet. År 1944 var Finland tvunget att arrendera Porkala- och Obbnäsområdet i Kyrkslätt för femtio år till Sovjetunionen som ett av villkoren i fredsavtalet efter vinter- och fortsättningskriget.

Områdets gräns i öster gick i mitten av Esboviken, alltså även mitt över dåvarande Esbovikens bro (eller Stensvik bro). Nuförtiden kallas den för Gamla bron. Områdets strategiska och militära betydelse avtog småningom och år 1956 återlämnade Sovjetunionen Porkalaområdet till Finland.

Femtio år senare, alltså år 2006 uppfördes på Stensviks sidan ett minnesmärke i närheten av Jorvasvägen för att hedra denna händelse. Minnesmärket ligger vid en stig på sidan om ”allfarsvägarna” vilket innebär att det är obekant även för många, som bor inom närområdet. Nu när väg 51 (Jorvasvägen) utvidgas till motorväg mellan Stensvik och Kyrksätts centrum byggs över Esboviken två nya broar för biltrafiken.

Den gamla Stensviksbron bibehålls och utnyttjas för fotgängar- och annan lätt trafik. Detta ger en möjlighet att flytta minnesmärket till en lämpligare och mer synlig plats. Föreslås som bästa alternativ att Minnesmärket över Porkalaområdets återlämnande flyttas till denna gamla bro, till den plats där gränsbommarna i tiden fanns. Detta vore logiskt och då kunde även bilisterna se det. Även kommande generationer skulle då veta att Porkalaområdet efter kriget var utarrenderat till Sovjetunionen, nuvarande Ryssland.

Om detta av en eller annan orsak inte kan förverkligas föreslås att som ett andra alternativ att minnesmärket förblir på sin nuvarande plats men förses med tydliga skyltar. Det är beklagligt att människor inte hittar hit eller inte ens känner till ett så här fint och betydelsefullt minnesmärke. En större parkeringsplats behövs även för gästande hembygdsföreningar och andra grupper. Initiativet är undertecknat den 6 juni 2011 av Esbo hembygdsförening med Benita Åkerlund, ordförande och Solveig Forsberg, sekreterare, av initiativtagaren Ariel Gordin och av Suur-Espoonlahden Kehitys med Harri Peltoniemi, otdförande och Pasi Raunio, sekreterare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *