Städtalko

Den sedvanliga vårtalkon på museiområdet på Pentala blev inhibiberad på grund av otjänligt väder. I stället hölls en städtalko vid Lagstad hembygdsgård den 23 maj. Tio medlemmar deltog. Efter fullgjort värv kunde deltagarna avnjuta en soppa med tilltugg. Städningen på Pentala hade uppskjutits på grund av vädret och hölls den 30 maj med ett tjugotal deltagare. Den tunga WC-byggnaden bars till stället där den nya servicebyggnaden skall uppföras. Gräset mellan huvudbyggnaden Gurlis hus och stranden slogs med lie.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *