Esbodagen firades

Esbo hembygdsförening firade Esbodagen med öppet hus och program i Lagstad hembygdsgård den 27 augusti 2010. Ett drygt femtiotal intresserade mötte upp. Rolle Mattssons utställning Konst eller illdåd? väckte diskussion

Boris Westerlund underhöll publiken på dragspel, som kunde bekanta sig med Rolle Mattrssons fotoutställning Konst eller illdåd? i vilken han med ett femtiotal foton har dokumenterat graffitin i Esbo centrum.

Britta Krank berättade mycket ingående och intressant om bakgrunden till denna dag under rubriken Gustav Vasa och Esbodagen. Hon framhöll att Gustav Vasa är den svenska kung som gett upphov till de flesta allmänna festdagarna såsom Sveriges nationaldag 6 juni, Helsingforsdagen 13 juni och Esbodagen 27 augusti.

Gustav Vasa gjorde en elva månaders resa i Finland varvid ha även besökte Esbo. Han beslutade den 27 augusti 1556 grunda en kungsgård i Esbo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *