Pro Cultura Esbo 2010

Esbo hembygdsförening belönade Stig Granfors med årets Pro Cultura Esbo utmärkelse för hans insats inom Esbo kulturliv.. Pro Cultura Esboplaketten är gjord av konstnären Irina Pått. Föreningens ordförande Benita Åkerlund framförde att Stig Granfors aktivt har deltagit i Esbo svenska kulturförenings arbete som dess mångårige sekreterare. Speciellt nämndes hans stora insats vid anord-nandet av Alfons Åbergutställningen år 2008.

Stig Granfors har även skrivit böckerna ”Civilisationens gåtor” och ”Skapelsens gåtor”, vilkas intäkter han donerade till Esbo svenska kulturförening, vilket finansierade åtta teaterföreställningar i Mattlidens skola, Sökövikens skola och Lagstatds skola.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *