Årsmötet 2010

Föreningens årsmöte hölls den 17 mars i Lagstad hembygdsgård med 18 medlemmar närvarande. Som mötesordförande fungerade Lasse Hoffman. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2009 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Verksamhetsplan och budget för 2010 fastslogs. Ordföranden Benita Åkerlund återvaldes liksom även i tur att avgå varande styrelsemedlemmarna Katinka Weurlander, Kristina Määttänen och Christa Nyman , medan Solveig Forsberg, Leif Söderholm och Aila Enlund har ett år kvar. Som suppleanter återvaldes Rolf Mattsson och Asta Kolma.

Som revisorer återvaldes CGR Kaj Kiljander och Carita Sormunen och till revisorssuppleanter Börje Öster-berg samt en icke namngiven person utsedd av Kaj Kiljander. Efter mötesförhandlingarna berättade Ingalill Ihrcke, ordförande i Kyrkslätts hembygdsförening om föreningens verksamhhet. Föreningen fyller 100 år detta år, vilket firas bl.a. med en jubileumsbok. Publikationsverksamheten har varit livlig, ett fyrtiotal böcker har utgivits, speciellt Ingalills företrädare Bo Lundell värnade om detta. Föreningens stora satsning är renoveringen av en tidigare chaufförsbostad, som hört till Gillobacka gård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *