Litterär afton

En litterär afton arrangerades av Esbo hembygdsförening den 11 mars 2010 i Lagstad hembygdsgård med ett åttiotal intresserade åhörare.. Föreningens ordförande Benita Åkerlund inledde med att överräcka Pro Cultura Esbo för år 2010 till Stig Granfors för hans gedigna insats inom esbokulturen. Se nedan.

Kvällens konferansié Barbara Helsingius inledde med några visor till eget gitarrackompanjemang, varefter Merete Mazzarella berättade om sitt författarskap med betoning på begreppen identitet och åldrandet. Identiteten behandlas speciellt i hennes bok Linjer mellan stjärnor från år 2002 medan åldrandet tas upp i böckerna Då svänger sig sommaren kring sin axel från år 2000 och När vi spelade Afrikas stjärna. En bok om barnbarn från år 2008. Intressant var hennes synpunkt att pensionerna i framtiden torde bli lägre p.g.a. dagens snuttjobb.

Anna-Lena Laurén, som var Yles korrespondent i Moskva under tiden 2006-2009, har skrivit boken De är inte kloka, de där ryssarna, som utkom år 2008. Anna-Lena framhöll att det ryska samhället präglas av kortsiktig planering och improvisation. För många blev övergången till den fria marknadsekonomin svår. I tidvis strama förhållanden klarar man sig med humor och ett rik kultur. Kunskapen om Finland är god utgående från storfurstendömetiden. Man känner även väl till hur vinterkriget utbröt.

====

Benita Åkerlund framförde att Stig Granfors belönas med Pro Cultura Esboplaketten 2010 för att aktivt har deltagit Esbo svenska kulturförenings arbete som dess mångårige sekreterare. Speciellt nämndes hans stora insats vid anordnandet av Alfons Åbergutställningen. Stig Granfors har även skrivit böckerna ”Civilisationens gåtor” och ”Skapelsens gåtor”, vilkas intäkter donerades till Esbo svenska kulturförening och finansierade åtta teaterföreställningar i Mattlidens skola, Sökövikens skola och Lagstatds skola.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *