Julkaffe i Stadsmuseet

Esbo stadsmuseums chef Timo Tuomi bjöd arbetsgruppen för Skärgårdsdagarna i Esbo på julkaffe den 18 december 2009 i museets utrymmen i WeeGeehuset i Hagalund. Från arbetsgruppen deltog elva och från museets sida sex. Esbo hembygdsförenings ordförande Benita Åkerlund tackade för inbjudan och överräckte en collegetröja och t-skjorta med Skärdsdagarnas emblem.Skärgårdsdagarna har hållits på Pentala varje sommar sedan kulturstadsåret 2000, alltså tio gånger. Timo Tuomi framhöll att Skärgårdsdagarna utgjort en viktig del i planeringen av Skärgårdsmuseet på Pentala.

Inkommande sommar får strandbodan ett nytt golv och belysning så, att mindre utställningar kan hållas där. Fiskarstugans norra vägg rätas upp och ett pärttak läggs. Däremot måste bygget av servicebyggnaden väster om Villa Rosengård framskjutas ett år pga problem med ritningarna. Timo Tuomi önskade att Skärgårdsdagarna kunde hållas även inkommande sommar. Framkastades veckoslutet 24-25 juli 2010. Ett planeringsmöte hålls medlet av januari 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *