Julglögg

Esbo hembygdsförening inbjöd sina medlemmar och medarbetare till jukglögg den 10 december i Lagstad hembygdsgård. Ordförande Benita Åkerlund berättade att föreningen numera handhar avkastningen av fonden Pro Cultura Esbo. Förre ordföranden i Esbo svenska kulturförening Barbara Helsingius, som tidigare handhaft denna fond, medverkade med en skärgårdsvisa dagens Pro Cultura Esbostipendiat Tommi Heinonen till ära. Tommi Heinonen har under en längre tid på ett berömvärt sätt dokumenterat naturen och kulturen i Esbo, framför allt i Esbo skärgård. Läs mera om Tommi Henonens insats nedan! Kaj-Peter Mattsson har numera en sommarvilla på Granholmen, som ligger söder om Kaitans invid Mataskär. Han berättade om sina forskningar i holmens och villans historia. Granholmen inköptes år 1872 av sedermera bergsrådet Edvin Bergroth, som därmed var en av de första helsingforsare som byggde en sommarvilla i Esbo skärgård. Bergroths vän arkitekten Theodor Höijer ritade Lilla villan på holmen. Bergroths svåger musikpedagogen Martin Wegelius bodde under flere somrar på Granholmen då Bergroth jobbade i Baku för bröderna Nobel. Även Wegelius´ elev Jean Sibelius besökte då Granholmen under längre perioder.

Bergroth donerade närliggande Mataskär och stödde även på annat sätt uppförandet av folkskolan där. Lilla Mataskär invid hyrde han ät föreningen Skärgårdens vänner i Esbo, som där uppförde föreningshuset Vikingahem. Kaj-Peter Mattsson skriver nu en bok med namnet Bergsrådet och villorna i Esbo skären, som avses utges av Esbo hembygdsflörening under våren 2011.

Trubadurerna Chrisu Österberg och Stefan Fallenius avslutade kvällen med en mångsidig konsert. Vi fick höra visor från Kuba och Brasilien men även bl.a. Ulf Lundells Öppma landskap och Mikko Alatalos Dröj en stund och avrundade med ett par Bellmansånger.
Tommi Heinonens fotoutställning Pentala – från fiskeläge till skärgårdsmuseum kunde även beskådas.

Tommi Heinonen Tommi Heinonen har under en längre tid på ett berömvärt sätt dokumenterat naturen och kulturen i Esbo, framför allt i Esbo skärgård. Detta är en oersättligt viktig kulturgärning speciellt med tanke på de kommande generationerna i Esbo.

Under de senaste åren har det blivande skärgårdsmuseiområdet på Pentala varit ett kärt objekt med dess byggnader och föremål. Vasstaksläggningen på museets strandbod från trädfällning till vasstransport och takläggning blev det största fotouppdraget år 2008.
Tommi Heinonen deltog även på heltid i vasstaksläggningen. I projektet Skärgårdsdagar i Esbo har Tommi Heinonen varit en av de bärande krafterna. Hans kännedom om floran och faunan på Pentala samt öns historia jämte skärgårdsmuseiplanerna på ön har gjort honom till en omtyckt dragare av de guidade vandringarna under skärgårdsdagarna.

Tommi Heinonen är en frilansfotograf, som specialiserat sig på fotografering på havet och i skärgården. Studion finns i sinebrychoffska villan på Björnholmen. Tommi är kontraktsfotograf i Esbo stad. Tommy upprätthåller även ett arkiv med naturbilder. I detta arkiv finns ca 70 000 foton.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *